Cena Trvanie
Psychoterapia prvé stretnutie 50 euro 45-60 minút
Psychoterapia 40 euro 45 minút
Psychiatrické vyšetrenie 90 euro 60-90 minút
Psychiatrická kontrola – štandardná 45 euro 30-45 minút
Psychiatrická kontrola – skrátená 35 euro 20-30 minút
Vystavenie receptu bez kontroly 5 euro
Poradenstvo 50 euro 45-60 minút

Platba sa realizuje v hotovosti na konci sedenia.