Prvé psychiatrické vyšetrenie

Termín si dohodneme vopred, buď telefonicky alebo emailom.
Dĺžka prvého stretnutia je 60 až 90 minút.

Budeme sa zaoberať vašimi aktuálnymi obtiažami, ich vývojom, tiež celkovou životnou situáciou, ako i pre vás dôležitými udalosťami z celého vášho života. Konzultáciu rodinného príslušníka, či blízkej osoby nevyžadujeme ani nevylučujeme. Na záver stanovíme diagnózu, dohodneme si liečebný program a ak je to potrebné, doporučíme vám vhodnú medikamentóznu liečbu.

Aj u nás sa na záver podpisuje informovaný súhlas.

Správu z vyšetrenia Vám pripravíme do nasledujúcej kontroly.


Kontrola

Každú kontrolu si tiež vopred dohodneme. Častosť kontrol behom liečby kolíše podľa závažnosti stavu. Celkový liečebný program, ako aj obsah každej kontroly, je teda značne individuálny.

Kontroly môžu byť napríklad naplnené psychoterapeutickým rozhovorom, zhodnotením účinku liekov, doporučeniami k dennému režimu, nácvikom autogénneho tréningu. Frekvencia býva obvykle v úvode liečby raz do týždňa, neskôr raz za 2 týždne a následne sa intervaly kontrol postupne predlžujú, smerujúc k ukončeniu liečby.

Štandardná dĺžka kontroly je v rozmedzí 30-45 minút, skrátená kontrola trvá 20-30 minút.

Dohodnutý termín je možné zmeniť alebo zrušiť najneskôr 24 hodín vopred. Za neskôr zrušený alebo zmenený termín sa hradí plná suma (jedná sa o rezerváciu priestoru pre vás, ktorý zostáva len nevyužitý). Meškanie na dohodnutý termín je považované za jeho čerpanie (je vašou voľbou ako so svojim časom naložíte).

Kontrola môže prebehnúť aj cez Skype, maximálny pomer fyzický/virtuálny kontakt 50/50 %.


Poradenstvo

Poradenstvo príbuzným a blízkym ľudí so psychickými problémami.

Väčšinou sa jedná o jednorázovú návštevu. Príbuzní, alebo inak blízky ľudia osôb so psychickými problémami, či nejako neštandardným správaním, si niekedy potrebujú ujasniť o čo sa vlastne jedná. Na základe zdelených informácii sa pokúsime odpovedať na túto otázku a doporučiť možnosti ďalšieho postupu.

Jedno sedenie trvá približne 50 minút.