Naša ambulancia je oficiálnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s povolením od Bratislavského samosprávneho kraja.


IMG_20160906_105132_311MUDr.Viktor Kopas

Vzdelanie

1997 ukončenie štúdia všeobecného lekárstva na LF UK Bratislava

2000 atestácia prvého stupňa zo psychiatrie

2008 certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia

2009 európska atestácia v odbore psychiatria

Klinická prax od 1997

PNPP Pezinok, AT sanatórium v Bratislave, Denný psychiatrický stacionár v Bratislave, 1.Psychiatrická klinika v Bratislave. Od roku 2010 vykonáva samostatnú ambulantnú psychiatrickú prax.

Psychoanalytická psychoterapia od roku 2006

V rokoch 2000-2007 absolvoval v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe (www.iapsa.cz) kompletný výcvik v psychoanalytickej skupinovej psychoterapii. V roku 2008 bol zaradený do zoznamu psychoterapeutov Slovenska (Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť,  www.psychoterapeuti.org). Je aktívnym členom Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu (www.sspap.sk). Od roku 2020 sa vzdeláva v psychoanalýze v medzinárodnej psychoanalytickej asociácii IPA-ING.

Prečo zvoliť psychoanalytickú psychoterapiu?

Hĺbka poznania, upokojenie, porozumenie si, intenzita prežívania… Vo vzťahovaní sa k sebe, vo vzťahovaní sa k blízkym.

Pre ľudí s konkrétnymi ťažkosťami, pre ľudí nejasne nespokojných so svojim životom.

Liečba je pre každého jednotlivca špecifická.

Využíva overené metódy a teórie ( voľné asociácie, práca so snami, nevedomie…).

 


VrabcovaMUDr. Andrea Kopasová

Psychoterapia a psychiatria

1996 ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Všeobecné lekárstvo

2000 Atestácia 1. stupňa v odbore psychiatria

2000-2008 absolvovaný psychoterapeutický výcvik v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii

2002-2003 Základné teoretické vzdelanie v psychoanalýze, Institut aplikované psychoanalýzy, Praha

2016 Európska atestácia v odbore psychiatria

2018 Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia

2018 Zaradenie do zoznamu psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2021 Symbolterapia – práca so symbolmi v diagnostike a psychoterapii

Klinická prax:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok. Súkromná ambulantná prax. Počas praxe som prednášala Základy psychiatrie na Katedre psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave.

Členstvo :

Som členkou Slovenskej spoločnosti pre Katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory.

Psychoterapia:

Pracujem metódou Katatýmne imaginatívnej psychoterapie (KIP), ktorá patrí k psychodynamickým tzv. hlbinným psychoterapeutickým smerom. Táto metóda, okrem slova, využíva imaginácie v podobe denných snov. Na symbolickej rovine zobrazujú vnútorné prežívanie, aktuálne emočné problémy, nevedomé konflikty siahajúce až do ranného detstva. Terapeut je empatickým sprievodcom v snahe o sebapoznanie a pochopenie seba samého, je nápomocný a podporný pri riešení ťažkostí a hľadaní východísk. Viac o KIP na www.sskip.eu