Čo liečime

Špecializujeme sa na liečbu dospelých pacientov trpiacimi úzkosťami, fóbiami, panickou poruchou,  rôznymi formami depresie,  psychosomatickými problémami (prevažne telesné problémy, kde sa napriek veľkej snahe nedarí určiť presné telesné ochorenie a subjektívne veľké obtiaže nezodpovedajú menej významnému objektívnemu nálezu), poruchami spánku, problémami v sexualite.

Psychoterapia

Hlavným liečebným nástrojom psychoterapie je slovo, presnejšie rozhovor medzi pacientom a terapeutom. Témou rozhovorov sú obvykle aktuálne či dlhodobé problémy (nápady, fantázie, pocity s nimi priamo súvisiace či aj zdanlivo bez súvislostí), sny, obrazy denného snenia. Vo všeobecnosti, ľudia ktorí vyhľadávajú psychoterapiu, majú snahu pochopiť problémy vo svojom živote, vo svojom prežívaní. Hľadajú odpovede na rôzne otázky. Majú záujem o pochopenie, odstránenie, čí aspoň zníženie vlastného psychického strádania, či až utrpenia. Cesta k úzdrave býva náročná, ale efekt liečby zvykne byť dlhodobý.

Psychiatrická ambulancia

Psychodynamicky orientovaná psychiatria je určená pre pacientov so záujmom o seba. Dynamiku chápeme ako spôsob nazerania na dianie okolo seba i v našom vnútri. Všetko čo žije je dynamické, mení sa, vyvíja sa. Snažíme sa pochopiť nielen aktuálnu životnú situáciu pacienta, ale hľadať aj širšie súvislosti (osobný vývoj, vzťahy, zázemie, prácu, telesné zdravie). Až na takomto základe, vo vzájomnej diskusii, nastavujeme najvhodnejšiu liečbu, najvhodnejší pomer farmakoterapie a psychoterapie. Súčasťou liečby môže byť aj nácvik relaxácie (autogénny tréning), či návrh úpravy denného režimu.

Niekedy je nutné v rámci diagnostického procesu absolvovať aj vyšetrenie u iných špecialistov (napr. klinický psychológ, neurológ).

Bezpečné zázemie

Keďže pracujeme v špecifickom prostredí ľudskej mysle, obojstranne nás budú chrániť jasné pravidlá overené dlhoročnou praxou. Presne stanovené termíny, spôsob zmeny termínu, platba, terapeutická abstinencia.

Termín: Termín každého sedenia si dohodneme vopred. Frekvencia ďalších návštev je individuálna, stanovujeme ju po vzájomnej dohode.

Zmena termínu: Dohodnutý termín je možné zmeniť alebo zrušiť najneskôr 48 hodín vopred. Za neskôr zrušený alebo zmenený termín sa hradí plná suma (jedná sa o rezerváciu priestoru pre vás, ktorý zostáva len nevyužitý). Meškanie na dohodnutý termín je považované za jeho čerpanie (je vašou voľbou ako so svojim časom naložíte).

Platba: Platba sa realizuje v hotovosti na konci každého sedenia.

Terapeutická abstinencia: Psychoterapeut aj psychiater by si mal uvedomovať svoje postavenie voči pacientovi a aj možnosť hoci len nevedomého zneužitia tohoto postavenia. Preto nevnáša osobné témy do procesu liečby. Preto so svojimi pocitmi nakladá uvážene. To neznamená že je nezaangažovaný. Rešpektuje, že liečba je priestor pre pacienta a lekár je jeho sprievodcom.