Prvé stretnutie

Termín si dohodneme telefonicky alebo emailom. Nepotrebujete žiadne písomné, ani iné doporučenie. Prvé sedenie trvá 45 až 60 minút. Na jeho konci si dohodneme predbežný plán. K úplnému zhodnoteniu stavu a k definitívnemu doporučeniu potrebujeme obvykle 2-3 sedenia. Následne si dohodneme konkrétne ciele a obsah vzájomnej spolupráce (definícia problematiky, frekvencia stretnutí, dĺžka terapie).


Dĺžka liečby a frekvencia sedení

Doporučujeme psychoterapiu s otvoreným koncom, s predpokladom niekoľkých mesiacov až rokov pravidelného stretávania sa. Frekvencia sedení je vhodná raz do týždňa. Dĺžka jedného stretnutia je 45 minút.